ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

 

* ΠΡΩΤΗ(KINALIADA)

* ΑΝΤΙΓΟΝΗ(BOZCADA)

* ΧΑΛΚΗ(HEYBELI)

* ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ(BÜYÜKADA)

 

ayasofya ayasofya

Τα Πριγκηπονσια εναι να σμπλεγμα νησιν στη Θλασσα του Μαρμαρ, ντια της Κωνσταντινοπολης, στο στμιο του κλπου της Νικομηδεας. Αποτελεται απ 4 μεγλα νησι (Πρτη, Αντιγνη, Χλκη, Πργκηπος) και 5 μικρτερα (Πτα, Νανδρος, Οξει, Πλτη, Αντιρβυθος).
Τα Πριγκηπονσια μνημονεονται για πρτη φορ τον 4ο αινα π.Χ. απ τον Αριστοτλη με το νομα «Χαλκηδνιοι νσοι» «Δημνησοι», απ το νομα κποιου Δημνησου
Η σημεριν ονομασα προλθε απ την εποχ που το μεγαλτερο νησ υπρξε ιδιοκτησα του βυζαντινο πργκηπα Ιουστνου Κουροπαλτη, στα 569 μ.Χ., ο οποος κτισε και ανκτορο σε αυτ. κτοτε το νησ ονομστηκε «Νσος του Πργκηπος» και κατ' επκταση τα γρω νησι «Πριγκηπνησα». Πλθος πριγκπων και βυζαντινν αξιωματοχων κατφευγαν στα ειδυλλιακ αυτ νησι για ξεκοραση και συλλογισμ.
Οι Οθωμανο τα αποκαλοσαν με διφορα ονματα κατ καιρος, πως:
Kizil adalar (Ερυθρνησα), απ τις κοκκινωπς ανταγειες των οροσειρν τους.
Papaz adalari (Παπαδονσια), επειδ τα κατοικοσαν πολλο καλγηροι.
Seytan adalari (Διαβολονσια), μεταφρζοντας κυριολεκτικ το «Δαιμοννησα», που ταν παραποηση του αρχαου «Δημνησοι».
Στην καθημεριν ομιλα οι λληνες της Κωνσταντινοπολης τα αποκαλοσαν «τα Νησι», εν η σημεριν επσημη τουρκικ ονομασα τους εναι: Istanbul adalari (Τα νησι της Πλης). Στα νησι δεν υπρχουν αυτοκνητα και δρμοι και οι συγκοινωνες γνονται με παραδοσιακς μαξες και ποδλατα.

 

Ιερ Θεολογικ Σχολ της Χλκης

 

Η σχολ στεγαζταν στη Μον της Αγας Τριδας, η οποα ιδρθηκε απ τον Πατριρχη Φτιο Α της Κωνσταντινοπολης (858-861 και 878-886). Το 1844, ο Πατριρχης Γερμανς Δ δημιοργησε στις εγκαταστσεις της μονς θεολογικ σχολ, η οποα εγκαινιστηκε στις 23 Σεπτεμβρου 1844. λα τα κτρια εκτς απ να παρεκκλσι καταστρφηκαν σε ναν σεισμ τον Ιονιο του 1894, αλλ επισκευστηκαν απ τον αρχιτκτονα Περικλ Φωτιδη και η σχολ εγκαινιστηκε πλι τον Οκτβριο του 1896. Σημαντικ ανακανιση γινε στη δεκαετα του '50.
Πολλο Ορθδοξοι θεολγοι, ιερες, επσκοποι και πατριρχες φοτησαν στη Χλκη, συμπεριλαμβανομνου και του Πατριρχη Βαρθολομαου. Οι φοιτητς στη Χλκη περιλμβαναν χι μνο γηγενες λληνες, αλλ και Ορθδοξους Χριστιανος απ λο τον κσμο, προσδδοντας στη σχολ ναν διεθν χαρακτρα. Επσης, πολλο πατριρχες, επσκοποι και πρην δσκαλοι χουν ταφε σε ειδικ περιοχ του κπου.
Οι θεολογικς εγκαταστσεις περιλαμβνουν το Παρεκκλσι της Αγας Τριδας, κοιτνες, αναρρωτριο, γραφεα, και την σχολικ βιβλιοθκη η οποα κατχει σημαντικ ιστορικ συλλογ βιβλων, περιοδικν, και χειρογρφων.
Το 1971 η σχολ κλεισε εξαιτας ενς τουρκικο νμου που απαγρευε τη λειτουργα ιδιωτικν πανεπιστημων.

 

Ιερο Ναο Ιερς Μητροπλεως Πριγκηποννσων

      1. Ιερς Μητροπολιτικς Νας Αγου Δημητρου Πριγκπου.
      2. Ιερς Νας Κοιμσεως της Θεοτκου Πριγκπου.
      3. Ιερς Κοιμητηριακς Νας Προφτου Ηλιο Πριγκπου.
      4. Ιερς Νας Αγου Νικολου Χλκης.
      5. Ιερς Κοιμητηριακς Νας Αγας Βαρβρας Χλκης.
      6. Ιερς Νας Αγου Ιωννου του Προδρμου Αντιγνης.
      7. Ιερς Νας Προφτου Ηλιο Κοιμητηρου Αντιγνης.
      8. Ιερς Νας Γενεσου της Θεοτκου Νσου Πρτης.
      9. Κοινοτικν Κοιμητριον Πρτης.

 

ayasofya tekne